Projekte në zbatim

 Projekti “Përmirësimi i jetesës përmes ruajtjes së biodiversitetit të Parkut Natyror Korab Koritnik”

“Përmirësimi i jetesës përmes ruajtjes së biodiversitetit të Parkut Natyror Korab Koritnik” është një projekt 12-mujor i financuar nga Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) dhe I zbatuar nga World Vision Albania dhe Agritra Vizion.

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është promovimi i ruajtjes së biodiversitetit të Parkut Natyror Korab-Koritnik, i cili njihet si një zonë me burime natyrore me potencial të madh për ekonominë vendase.

Kjo do të arrihet përmes:

-Ndërtimit të kapaciteteve të stafit të World Vision Albania dhe Agritra Vizion për të promovuar dhe mbështetur menaxhimin e qëndrueshëm të bimëve mjekësore dhe aromatike në Zonën e Mbrojtur Korab-Koritnik .

-Vlerësimit dhe zhvillimit të zinxhirit të vlerës së bimëve mjekësore dhe aromatike, duke marrë parasysh interesat dhe kanalet lokale, kombëtare dhe globale.

– Kontributit në zhvillimin e aktiviteteve të qëndrueshme ekonomike brenda Parkut Natyror Korab-Koritnik, duke përfituar nga biodiversiteti dhe situata ekonomike e komuniteteve lokale.

Si rezultat i ndërhyrjeve të parashikuara në projekt, fermerët vendas do të rrisin ndërgjegjësimin duke u bërë partnerë në ruajtjen e mjedisit, si dhe do të angazhohen në praktika të qëndrueshme të kultivimit të bimëve mjekësore dhe aromatike, por edhe të mbledhjes së tyre në natyrë, pa dëmtuar mjedisin. 

Artikuj

Çdo ditë në Prrenjas, mesatarisht 9 fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara …

Nëpërmjet programit “Fuqizojmë Komunitetin” (ICR), të financuar nga USAID Albania dhe zbatuar nga UNDP …

Në Tiranë janë hapur me dhjetëra zyra postare private. Në njërën prej tyre punon …

Pas rikthmit nga Gjermania, Fatma kuptoi që puna është jo vetëm një mjet për …

1871 persona do të jenë përfitues direkt të projektit “Kia Green Light Project” që …

Fermerët e Librazhdit kanë tashmë një ambient i cili do të shërbejë për grumbullimin, …