Projekte në zbatim

Ky projekt financohet nga Kia, me mbështetjen e World Vision Korea, dhe zbatohet nga World Vision Albania në bashkëpunim me Bashkinë Librazhd.
“Qendër Komunitare për Shërbime ndaj Aftësisë së Kufizuar” është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga World Vision Albania në bashkëpunim me Bashkinë Prrenjas.
“Jo drogë! Pikë Grumbullimi! Një alternativë e qendrueshme zhvillimi për të rinjtë dhe komunitetet në Librazhd” është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Bashkia Librazhd në bashkëpunim me World Vision Albania.
“Përmirësimi i jetesës përmes ruajtjes së biodiversitetit të Parkut Natyror Korab Koritnik” është një projekt 12-mujor i financuar nga Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) dhe I zbatuar nga World Vision Albania dhe Agritra Vizion.
“Riintegrimi i të kthyerve nga emigracioni dhe investimi për ta në Shqipëri  REINVEST” është një projekt disa vjecar i financuar nga Qeveria Gjermane dhe i zbatuar nga World Vision Albania.
“Të rinjtë e Lezhës si Ambasadorë kyç që promovojnë qëndrueshëri dhe mirëqenie mendore” është një projekt i financuar nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga World Vision Albania (WVA).
“Të rinjtë për të drejtat e njeriut në Shqipëri” është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga World Vision Albania (WVA) në partneritet me Rrjetin Rinor të Evropës Juglindore (SEEYN).
Projekti “Përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj Covid-19 për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre në Shqipëri” financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga World Vision Albania.
“Të rinjtë për një Shqipëri Evropiane”, (Building the European future at home: youth engagement in the process) u bashkëfinacua nga Bashkimi Evropian nëpërmjet programit IPA II, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave (CFCU) dhe u zbatua World Vision si Lead partner në partneritet me organizatat Changing the Future (CTH) dhe Albanian Center for Competitiveness and International Trade (ACIT) ne harkun kohor prej 16 muajve.
Projekti “Rrugët e zhvillimit të karrierës: Përgatitja e të rinjve nga Shqipëria dhe Mali i Zi për mundësi karriere në sektorin e turizmit” është financuar nga Komisioni Evropian dhe zbatuar nga World Vision Albania në partneritet në partneritet me organizatën New Horizon, Institucioni Publik Shkolla e mesme e kombinuar “Vëllazërim Bashkim” në Ulqin dhe Shkolla e mesme profesionale “Hamdi Bushati” në Shkodër.

Artikuj

Në Kurbin, prej 3 muajsh ka nisur një rrugëtim transformues për komunitetet lokale, me …

Të rinjtë kanë nevojë të mbështeten për të zhvilluar aftësi të buta dhe të …

Me sloganin “Investo për të parandaluar dhunën ndaj grave dhe vajzave”, Qendra “Fuqizojmë Komunitetin” …

Në Librazhd ka nisur puna për vënien në funksion të Qendrës Multifunksionale “Kia Green …

Pas zbatimit me sukses në zonën e Dibrës të projektit 1 vjeçar “Përmirësimi i …