#ITTAKESAWORLD

Në mars të vitit 2017, World Vision International nisi një fushatë globale pesëvjeçare e cila synon të kontribuojë në dhënien fund të dhunës ndaj fëmijëve. Fushata “duhet një botë e tërë për t’i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve” i përgjigjet një çështjeje e cila prek mbi një miliard fëmijë çdo vit në çdo vend të botës, përfshirë edhe Shqipërinë .

Fushata “duhet një botë e tërë për t’i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve” mbështet ndër të tjera arritjen e objektivit për zhvillimin e qëndrueshëm 16.2 – dhënien fund të abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të çdo forme të dhunës ndaj fëmijëve. Në Shqipëri, fushata adreson specifikisht dhunën fizike dhe psikologjike që ushtrohet ndaj fëmijëve.

#ITTAKESAWORLD

Igli nga Tirana, kampioni i nismave rinore për eliminimin e dhunës ndaj fëmijëve, ishte …

122 të rinj përfaqësues të grupeve rinore IMPACT Club u bënë pjesë e takimeve …

‘’Dua të flas për Durimin dhe Dritën. Ata janë për ne dhe gjithë shkollën, …

Dhuna ndaj fëmijëve rrezikon të tashmen dhe të ardhmen e tyre Rritja e numrit …

Dashuria dhe përkushtimi janë shumë të rëndësishme për Gledisën. Në moshën 3 vjeçare, u …

Emrin ma kanë vënë Marjena. Në ditë ndërkombëtare humanitare dua t’ju njoh pak me …