Produktet më cilësore të Librazhdit, i gjeni në FoodHub

Gështenja e Gurakuqit Pyjet me gështenjë natyrale, mosha e të cilëve është rreth 500 vjeçare, historikisht janë trajtuar dhe mirëmbajtur nga banorët e fshatrave, Rinas, Gurakuq e Ballgjin të krahinës së Çermenikës në Librazhd. Vendi ynë ka kushte shumë të mira klimatike dhe tokësore për rritjen dhe prodhimin e gështenjës.Fillimisht gështenjat janë përdorur për plotësimin […]

Empowered Women Empowered Children – Mixed method design to examine the relationship between women’s empowerment and the well-being of children in structured families in Albania

This research explores women empowerment and children well-being factors in Albania and looks at how women’s socio-demographic factors and empowerment components are associated with children’s well-being. For this purpose, a cross-sectional observation design was developed with the application of a proportional random sampling approach. The research targeted 464 World Vision beneficiary children, aged 11-17 living […]