Say it Digital

Ë

shtë një projekt i cili synon të ndërlidhë të rinjtë, duke integruar përdorimin e teknologjisë, për të shprehur nevojat, sfidat dhe vizionin për të ardhmen e tyre dhe të vendit. Pas një procesi konsultimi dhe diskutimi me vetë të rinjtë, rezultoi se punësimi është një nga nevojat dhe sfidat më të rëndësishme me të cilën ata përballen sot.

Për të sjellë në vëmendje këtë çështje, ata zgjodhën një koncept unik për prezantimin e kësaj tematike në publik.  Një ekspozitë me fotografi bardh e zi, të ideuara nga vetë të rinjtë që janë pjesë e projektit. Ekspozita ndërthur elementë të artit dhe teknologjisë, ndërsa ka si synim përfundimtar nxitjen e debatit lidhur me tematikën, e njëkohësisht nxitjen e të rinjve për të qenë aktiv, kreativ dhe të guximshëm për të sjellë vetë ata idetë e zgjidhjes së sfidave të lidhura me punësimin.

Një qasje e tillë synon të rrisë aktivizmin rinor, rrjetëzimin, përpjekjet e avokimit, marrëdhëniet pozitive dhe në fund t’u japë të rinjve shpresë për të ardhmen.

Foto-Ekspozita

Say it Digital-Broshura

Rreth Nismës

Në Top Channel , në emisionin 𝐅𝐭𝐞𝐬ë 𝐧ë 𝟓, disa nga të rinjtë e …

SAY IT digital është një projekt i cili synon të ndërlidhë të rinjtë, duke …

Nga Fjodora Fjora Të bësh punën që ti do, është arritje, sidomos në realitetin …

Krijohet grupi ‘SAY IT DIGITAL’, një hapësirë online ku të rinjtë nga komunitete të …

Të rinjtë janë plot ide. Kreativiteti, energjia dhe vullneti i tyre janë të domosdoshme …