Thirrje e hapur_Pjesëmarrje në tendër për “16 Gardhe Elektrike me panel diellor”

Në kuadër të projektit “Ndërtimi i Përgjigjes nga Komuniteti për mbrojtjen e biodiversitetit në Parkun Korab-Koritnik dhe Parkun Kombëtar të Shebenikut”, financuar nga Prespa Ohrid Nature Trust – PONT, World Vision Albania po mbështet bletarët në zonën e Parkut Kombëtar të Shebenikut për të fuqizuar ekonomitë e tyre familjare pa dëmtuar biodiversitetin. Në këtë kuadër, […]