122 të rinj përfaqësues të grupeve rinore

photo5852978240837236240

122 të rinj përfaqësues të grupeve rinore IMPACT Club u bënë pjesë e takimeve konsultuese me Zv, Ministren për Rininë pranë Ministrisë së Arsimit,…