Raporte - Studime

This report is developed based on a collaborative process, bringing together evidence of World Vision’s …

Ky udhëzues, i përgatitur nga World Vision, Instituti i Zhvillimit të Arsimit, me mbështetjen e …

Për vitin 2015, trendi i trafikimit të personave (femra, meshkuj, të rritur, të mitur, shqiptar …

This report is developed based on a collaborative process, bringing together evidence of World Vision’s …