Tender/ Shërbime dizajni

Organizata World Vision Albania shpall të hapur tenderin për “Shërbime Dizajni”. Të gjithë bizneset e interesuara janë të ftuara të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën: vangjel_kojku@wvi.org  brenda datës 27 Prill 2024.  Shërbimet e dizajnit që kërkohen: Të gjitha bizneset që do të dërgojnë kërkesën e interesit do të ftohen  të marrin pjesë në tender nëpërmjet […]

Thirrje e Hapur për organizimin e “Kampeve verore me fjetje për World Vision Albania”

World Vision Albania është një organizatë ndërkombëtare humanitare e krishterë, zhvillimi komunitar dhe advokatie. Puna jonë ndikon në jetën e fëmijëve dhe të rriturve në 17 bashki. Mbrojtja e përfshirja sociale, aktivizmi rinor dhe mundësitë e zhvillimit ekonomik për familjet në nevojë janë fokusi i punës sonë. World Vision angazhohet për të sjellë ndryshim të […]

Ankand/ Shitje automjeti

Në kuadër të rinovimit të flotës së automjeteve, organizata World Vision Albania njofton se ka hapur procesin e ankandit për shitjen e një automjeti të përdorur që disponon. Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë propozimin e tyre sipas të dhënave në tabelën dhe dokumentet bashkëlidhur. Afati për shprehjen e interesit është data 22 Prill […]

Ftesë për pjesëmarrje në tendër/ Shërbime printimi

Organizata World Vision Albania shpall të hapur tenderin për “Shërbime Printimi”. Të gjithë bizneset e interesuara janë të ftuara të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën: vangjel_kojku@wvi.org  brenda dates 29 Mars 2024.  Shërbimet e printimit që kërkohen: Të gjitha bizneset që do të dërgojnë kërkesën e interesit do të ftohen të marrin pjesë në tendër, […]

“Histori të pathëna 3” – Konkurs Kombëtar i pikturës dhe vizatimit bardh e zi

World Vision Albania dhe UNICEF Albania ftojnë të gjithë artistët e rinj shqiptarë, të moshës mbi 16 vjeç (të cilët jetojnë brenda ose jashtë vendit), për të marrë pjesë në konkursin kombëtar të pikturës dhe vizatimit bardh e zi “Histori të pathëna 3”. Ky konkurs synon që përmes artit, të rrisë ndërgjegjësimin mbi fenomenin e […]

Thirrje për agjenci për organizim festash/eventesh

Organizata World Vision Albania ka hapur thirrjen për agjenci për organizim festash/eventesh, sipas kërkesave të mëposhtme: Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën 𝐯𝐚𝐧𝐠𝐣𝐞𝐥_𝐤𝐨𝐣𝐤𝐮@𝐰𝐯𝐢.𝐨𝐫𝐠 deri më datën 𝟗 𝐒𝐡𝐤𝐮𝐫𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟒. Na ndiqni për më shumë informacione dhe rishpërndajeni këtë njoftim për të ndihmuar në gjetjen e partnerëve të përshtatshëm për këto projekte. […]

Thirrje për ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci për trajnime për mbrojtjen e biodiversitetit

Organizata World Vision Albania ka hapur thirrjen për ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci sipas kërkesave të mëposhtme:  Partner/Agjenci për Organizimin e trajnimeve për “Rritjen e kapaciteteve të stafit të World Vision Albania dhe partnerëve zbatues të projektit “Zhvillimi i Përgjigjes Komunitare për Mbrojtjen e Biodiversitetit në Parkun Natyror Korab-Koritnik dhe Parkun Kombëtar të Shebenikut”, i cili mbështetet […]

Thirrje për “Vizitë Ortopedike dhe Protezë për Fëmijë”

Organizata World Vision Albania ka hapur thirrjen drejtuar Spitaleve dhe Klinikave sipas kërkesave të mëposhtme: Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën vangjel_kojku@wvi.org deri më 10 Janar 2024. Ju falenderojmë për vëmëndjen dhe interesin tuaj!

Kërkohen 4 ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci në fushën e fotografisë, hapësirës promocionale dhe organizimin e fushatave ndërgjegjësuese

World Vision Albania ka hapur thirrjen për 4 ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci sipas kërkesave të mëposhtme:  -Fotograf Autor; -Partner/Agjenci për Hapësirat Promocionale në “City Lights” dhe Ekranë LED në kryqëzimet kryesore në Tiranë; -Partner/Agjenci për Hapësirat Promocionale në Media Televizive Kombëtare të Shqipërisë; -Partner/Agjenci për Organizimin e Fushatave me Personalitete Shqiptare të Njohur si “Influencer” […]

Tender/ Bileta, akomodim dhe ushqim për vizitë pune në Gjermani

Postuar: 2/05/2023 Në kuadër të zbatimit të projektit RE-IN-VEST, i cili synon të rimëkëmbë në aspektin socio-ekonomik familjet e rikthyera nga emigracioni në 10 bashki të vendit, World Vision po kërkon kompani/ agjensi për të ofruar shërbimin e biletave të avionit, akomodimit dhe ushqimit për stafin e projektit që do të zhvillojë një vizitë pune […]