Kërkohen 4 ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci në fushën e fotografisë, hapësirës promocionale dhe organizimin e fushatave ndërgjegjësuese

World Vision Albania ka hapur thirrjen për 4 ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci sipas kërkesave të mëposhtme:  -Fotograf Autor; -Partner/Agjenci për Hapësirat Promocionale në “City Lights” dhe Ekranë LED në kryqëzimet kryesore në Tiranë; -Partner/Agjenci për Hapësirat Promocionale në Media Televizive Kombëtare të Shqipërisë; -Partner/Agjenci për Organizimin e Fushatave me Personalitete Shqiptare të Njohur si “Influencer” […]

Tender/ Bileta, akomodim dhe ushqim për vizitë pune në Gjermani

Postuar: 2/05/2023 Në kuadër të zbatimit të projektit RE-IN-VEST, i cili synon të rimëkëmbë në aspektin socio-ekonomik familjet e rikthyera nga emigracioni në 10 bashki të vendit, World Vision po kërkon kompani/ agjensi për të ofruar shërbimin e biletave të avionit, akomodimit dhe ushqimit për stafin e projektit që do të zhvillojë një vizitë pune […]

Call for applications: Event 421161 Exchange Visit in Germany- GIZ

Postuar: 27/03/2023 RE-IN-VEST supports the social-and economic reintegration of returnees and other vulnerable groups in close cooperation with local institutions providing direct services to families with case management covering a package of the needs starting with food, rent and other material support for basic need living conditions. After that,  family and community-based reintegration activities are […]

Thirrje për aplikim: Event 415941_Tender për automjete të reja

Postuar: 7/03/2023 Organizata World Vision Albania, në kuadër të rinovimit të flotës së automjeteve është duke tenderuar për këtë kategori. Të gjithë subjektet e interesuara duhet të shprehin interesin në adresën e emailit jurven_malaj@wvi.org deri në datën 12 mars 2023. Pas shpalljes së interesit do të lajmëroheni për specifikat, kërkesën për ofertë dhe mënyrën e aplikimit. Suksese! […]

Ankand NO-117FY23_Rinovimi i flotës së automjeteve

Postuar: 1/03/2023 World Vision Albania njofton se, në kuader të rinovimit të flotës së automjeteve, ka hapur procesin e ankandit (NO-117FY23) për shitjen e automjeteve të përdorura që disponon. Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë propozimin e tyre për një apo të gjitha automjetet sipas të dhënave në tabelën dhe dokumentave bashkëlidhur. Klikoni linkun […]

Thirrje për aplikim për kampe pranverore ditore

Postuar: 1/03/2023 World Vision Albania në mënyrë të rregullt mbështet kampe të organizuara nga organizata ose institucione në komunitete të ndryshme të Shqipërisë. Këto kampe organizohen për kategori të ndryshme të fëmijëve të cënueshëm dhe synojnë të kontribojnë në përmirësimin e mirëqenies së tyre. Duke i konsideruar kampet pranverore si një eksperiencë pozitive në zhvillimin […]

Tender – Kërkohen ekspertë/subjekte me aktivitet në fushën e “Terapi/seanca psikologjie dhe logopedie”

Postuar: 26/01/2023 Organizata humanitare World Vision Albania, bazuar në aktivitetin e saj në ndihmë të komuniteteve e shkollave dhe më gjerë, shpall të hapur fazën: Tender #408135 Preselektim subjektesh të interesuar me aktivitet në fushën e “Terapi/seanca psikologjie dhe logopedie”  për zonën e Shkodrës. World Vision Albania (WVA) në kuadër të një granti kërkon një grup ekspertësh/agjenci për […]

Kërkohet ekspert/kompani për vlerësimin, trajnimin dhe udhëzimin e vazhdueshëm të profesionistëve të aftësisë së kufizuar dhe gjithëpërfshirjes

Postuar: 19/01/2023 World Vision Albania kërkon ekspert/kompani për vlerësimin, trajnimin dhe udhëzimin e vazhdueshëm të profesionistëve të aftësisë së kufizuar dhe gjithëpërfshirjes në bashkinë Prrenjas. Shihni dokumentët bashkëlidhur për t’u njohur me termat e referencës. Aplikantët e interesuar të dërgojnë në emailin, procurement_albania@wvi.org brenda datës 24 Janar 2023: -Një CV, personale ose kompanisë -Adresë zyrtare emaili (ku […]

Tender/ “Preselektim subjektesh me objekt Shërbime rutinë dhe jo-rutinë të makinave”

Postuar: 18/01/2023 Organizata World Vision Albania, bazuar në aktivitetin e saj në ndihmë të komuniteteve, shkollave dhe më gjerë, shpall të hapur fazën: Shprehje interesi të bizneseve të interesuar me aktivitet në fushën e “Shërbime rutinë dhe jo-rutinë të makinave ”    Tender #405968 për “Preselektim subjektesh me objekt Shërbime rutinë dhe jo-rutinë të makinave”  Të gjitha subjektet/kompanitë e […]

Kërkohet Kompani/ Ekspert për të kryer vlerësimin përfundimtar të programit të Tirana AP

Postuar: 10/11/2022 Thirrje për aplikim: Event 392581 TOR End of Program Evaluation for Tirana AP. Vlerësim i programit në Tiranë – Afati i shprehjes së interesit për të marrë pjesë në tender është 14 Nëntor 2022  World Vision Albania po kërkon Kompani/ Ekspert për të kryer vlerësimin përfundimtar të programit në Tiranë.   Shprehja e interesit duhet […]