Thirrje e hapur_Kërkohet ekspert/grup ekspertësh për “Zhvillimin e një programi mentorimi për burrat dhe djemtë për të promovuar barazinë gjinore”

World Vision Albania, në kuadër të projektit “Fuqizojmë vajzat dhe gratë për një jetesë të pavarur”, shpall thirrje publike për ekspert/grup ekspertësh për “Zhvillimin e një programi mentorimi për burrat dhe djemtë për të promovuar barazinë gjinore” si dhe për “Zhvillimin e një plani veprimi me grupin për të parandaluar dhe për të adresuar pabarazitë gjinore në komunitet”.

Në këtë kuadër, WVA po kërkon ekspert/grup ekspertësh te kualifikuar për konsulencën e kërkuar sipas dokumentit bashkëngjitur.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë në adresën e emailit vangjel_kojku@wvi.org dokumentet e mëposhtme:

  • Shprehje Interesi për pjesëmarrje në tender me subjekt “Mentorship program for man and boys on gender equality“. 
  • Nipt/Certifikatë regjistrimi

Pas kësaj faze, të gjithë të interesuarit do të ftohen të dorëzojnë propozimet e tyre nëpërmjet platformës COUPA. 

Aftati i fundit për shprehjen e interesit është data 16 Korrik 2024.  

Na ndiqni për më shumë informacione dhe rishpërndajeni këtë njoftim për të ndihmuar në gjetjen e partnerëve të përshtatshëm.

Ju falenderojmë për vëmendjen dhe interesin tuaj!