Thirrje e hapur_Kërkohet ekspert/grup ekspertësh për “Zhvillimin e një programi mentorimi për burrat dhe djemtë për të promovuar barazinë gjinore”

World Vision Albania, në kuadër të projektit “Fuqizojmë vajzat dhe gratë për një jetesë të pavarur”, shpall thirrje publike për ekspert/grup ekspertësh për “Zhvillimin e një programi mentorimi për burrat dhe djemtë për të promovuar barazinë gjinore” si dhe për “Zhvillimin e një plani veprimi me grupin për të parandaluar dhe për të adresuar pabarazitë […]

Thirrje e hapur_Kërkohet ekspertizë për çështjet gjinore dhe integrimin gjinor

World Vision Albania, në kuadër të projektit “Fuqizojmë vajzat dhe gratë për një jetesë të pavarur” po kërkon ekspert/grup ekspertësh për ” Kryerjen e vlerësimit të nevojave të 10 organizatave lokale të shoqërisë civile me fokus çështjet gjinore dhe integrimin gjinor”, si dhe për “Zhvillimin dhe ofrimin e një programi trajnimi të përshtatur për 10 […]