Thirrje për agjenci për organizim festash/eventesh

Organizata World Vision Albania ka hapur thirrjen për agjenci për organizim festash/eventesh, sipas kërkesave të mëposhtme: Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën 𝐯𝐚𝐧𝐠𝐣𝐞𝐥_𝐤𝐨𝐣𝐤𝐮@𝐰𝐯𝐢.𝐨𝐫𝐠 deri më datën 𝟗 𝐒𝐡𝐤𝐮𝐫𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟒. Na ndiqni për më shumë informacione dhe rishpërndajeni këtë njoftim për të ndihmuar në gjetjen e partnerëve të përshtatshëm për këto projekte. […]

Thirrje për “Vizitë Ortopedike dhe Protezë për Fëmijë”

Organizata World Vision Albania ka hapur thirrjen drejtuar Spitaleve dhe Klinikave sipas kërkesave të mëposhtme: Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën vangjel_kojku@wvi.org deri më 10 Janar 2024. Ju falenderojmë për vëmëndjen dhe interesin tuaj!