Kërkohet ekspert/grup ekspertësh për dizenjimin e 5 fushatave ndërgjegjësuese kundër “Dhunës me Bazë Gjinore”

World Vision Albania, në kuadër të zbatimit të programit “Fuqizojmë vajzat dhe grate për një jetesë të pavarur” shpall thirrje publike për ekspert/grup ekspertësh, për ” Dizenjimin e 5 fushatave ndërgjegjësimi me tematikë parandalimin e “Dhunës me bazë gjinore”, duke përfshirë; dhunën fizike, dhunën verbale, gjuhën e urrejtjes, dhunën psikologjike, dhunën seksuale dhe dhunën socio-ekonomike […]

Thirrje e hapur_Kërkohet ekspert/grup ekspertësh për “Zhvillimin e një programi mentorimi për burrat dhe djemtë për të promovuar barazinë gjinore”

World Vision Albania, në kuadër të projektit “Fuqizojmë vajzat dhe gratë për një jetesë të pavarur”, shpall thirrje publike për ekspert/grup ekspertësh për “Zhvillimin e një programi mentorimi për burrat dhe djemtë për të promovuar barazinë gjinore” si dhe për “Zhvillimin e një plani veprimi me grupin për të parandaluar dhe për të adresuar pabarazitë […]

Thirrje e hapur_Kërkohet ekspertizë për çështjet gjinore dhe integrimin gjinor

World Vision Albania, në kuadër të projektit “Fuqizojmë vajzat dhe gratë për një jetesë të pavarur” po kërkon ekspert/grup ekspertësh për ” Kryerjen e vlerësimit të nevojave të 10 organizatave lokale të shoqërisë civile me fokus çështjet gjinore dhe integrimin gjinor”, si dhe për “Zhvillimin dhe ofrimin e një programi trajnimi të përshtatur për 10 […]

Ftesë për pjesëmarrje në Tender/“Blerje Karburanti për Flotën e Automjeteve”

Organizata World Vision Albania fton të gjitha kompanitë që operojnë në fushën e karburanteve të shprehin interesin e tyre për të marrë pjesë në Tender, për kategorinë “Blerje Karburanti për Flotën e Automjeteve”. Kjo përpjekje përqendrohet në angazhimin e furnizuesve strategjikë, me synimin për të krijuar marrëdhënie afatgjata (24 muaj) reciproke të dobishme për sa […]

Thirrje e Hapur_Tender me objekt “Kancelari dhe Tonera printerash”

Organizata World Vision Albania, bazuar në aktivitetin e saj në ndihmë të komuniteteve e shkollave dhe më gjërë, ri-shpall të hapur fazën për përzgjedhjen e bizneseve të interesuar me aktivitet në fushën e artikujve kancelarikë dhe tonera printerash: Tender me objekt “Blerje kancelari dhe tonera printerash”. Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të paraqesin: A-Dokumentat për përzgjedhje : […]

Thirrje për shprehje interesi/ “Ndërtimi i një këndi lojërash në Shkodër”

Organizata World Vision Albania fton të gjitha kompanitë me aktivitet në fushën e ndërtimit të shprehin interesin e tyre për të marrë pjesë në Tender, për kategorinë “Ndërtimi i një këndi lojërash në Shkodër”. Nëpërmjet këtij komunikimi, ftohen të gjitha Kompanitë Ndërtimore të specializuara veçanërisht në ndërtimin e këndeve të lojërave të shprehin interesin e tyre […]

Thirrje për shprehje interesi – “Blerje Karburanti për Flotën e Automjeteve”

Organizata World Vision Albania fton të gjitha kompanitë që operojnë në fushën e karburanteve të shprehin interesin e tyre për të marrë pjesë në Tender, për kategorinë “Blerje Karburanti për Flotën e Automjeteve”. Kjo përpjekje përqendrohet në angazhimin e furnizuesve strategjikë, me synimin për të krijuar marrëdhënie afatgjata (24 muaj) reciproke të dobishme për sa […]

Thirrje për agjenci për organizim festash/eventesh

Organizata World Vision Albania ka hapur thirrjen për agjenci për organizim festash/eventesh, sipas kërkesave të mëposhtme: Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën 𝐯𝐚𝐧𝐠𝐣𝐞𝐥_𝐤𝐨𝐣𝐤𝐮@𝐰𝐯𝐢.𝐨𝐫𝐠 deri më datën 𝟗 𝐒𝐡𝐤𝐮𝐫𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟒. Na ndiqni për më shumë informacione dhe rishpërndajeni këtë njoftim për të ndihmuar në gjetjen e partnerëve të përshtatshëm për këto projekte. […]

Thirrje për “Vizitë Ortopedike dhe Protezë për Fëmijë”

Organizata World Vision Albania ka hapur thirrjen drejtuar Spitaleve dhe Klinikave sipas kërkesave të mëposhtme: Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën vangjel_kojku@wvi.org deri më 10 Janar 2024. Ju falenderojmë për vëmëndjen dhe interesin tuaj!