Video-tutorial për aplikacionin “DRR 4 Schools”

“DRR 4 Schools” është një aplikacion edukativ që synon mbështetjen e nxënësve të moshave 10-16 vjeç për të përmirësuar njohuritë e tyre mbi emergjencat si Tërmeti, Epidemitë/Pandemitë, Përmbytjet, Zjarri, Ndihma e parë në shkolla përgjatë një emergjence, Kontaktet e shërbimeve të emergjencës si edhe mënyrën e duhur të reagimit në këto situata.