Tungjatjeta…Jetë nis në Dibër

Nga 2 Prilli, programi social “Tungjatjeta…Jetë” ☀️ ☀️ nis edhe në Dibër. 

Sikurse edhe në Librazhd, 36 fëmijë me aftësi të kufizuar do të marrin shërbime të specializuara në banesat e tyre. 

#Dhuro
#Tungjatjeta
www.tungjatjeta.al
www.worldvision.al
#Jetënëplotësipërçdofëmijë
#20YearsWorldVisionAlbaniaandKosovo
#20VjetWorldVisionshqipëridheKosovë