“Shqipëria i jep zë fëmijëve me aftësi të kufizuara”

Ky është titulli që zyra botërore e World Vision ka zgjedhur për të shoqëruar shkrimin e realizuar për zyrë e World Vision në Shqipëri dhe Kosovë, e cila është vlerësuar me cmimin e parë për idetë kreative dhe novatore përsa i përket fushatës së programit social “Tungjatjeta…Jetë”.

Beso dhe ti!

#Dhuro një #Tugjatjeta

https://wviaccount.us.newsweaver.com/StaffBOB/h8x4t57d20q1wlbrehl8y7?email=true&a=1&p=724718&t=367854