Scan Tv – Investitorët me sytë nga Shqipëria. Turizmi dhe Agroturizmi sektorë potencial me lehtësi fiskale

Fokusi i zhvillimit ekonomik në vendin tonë është përqendruar në investimet në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Partner kryesor i Shqipërisë në këtë iniciativë është Italia. Sipas kryetarit të rajonit të Molisës në Itali, Donato Toma Shqipëria është një vend me potencial të lartë për të thithur investitorët e huaj. Krahu i punës së lirë dhe paketa fiskale është një nxitës që investitorët Italian të vijnë në Shqipëri.

http://www.scan-tv.com/investitoret-me-syte-nga-shqiperia-turizmi-dhe-agroturizmi-sektore-potencial-me-lehtesi-fiskale/