Një gjuhë miqësore për Ligjin e Mbrojtjes së Fëmijës

eee

Rreth 900 fëmijë pjesë e World Vision nga 6 bashki: si Kurbini, Lezha, Kamza, Korça, Durrësi dhe Shkodra kanë qenë pjesë e konsultimit të ligjitPër të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve 18/2017 dhe gjuhës së përdour në të. Nga sygjerimet dhe rekomandimet e tyre, që ky ligji të jetë i qartë dhe i kuptueshëm, ata kanë theksuar se:

“Ligji ka shumë rëndësi që të kuptohet edhe nga ata fëmijë që mund të mos vijnë në shkollë dhe përcjellja e informacionit të jetë e ndarë në grupmosha të ndryshme. Ne duhet t’i kemi të qarta çfarë të drejta kemi dhe si na mbron ligji”- Rakela, 15 vjeç.

“Nenet duhet të jenë me figura dhe ngjyra, mund të jenë vizatime nga vetë fëmijët, jo të gjithë fëmijët dinë të lexojnë dhe disa janë të vegjël.”-Danjeli, 13 vjeç

Një ndarje sipas grupmoshave, por dhe të jetë lehtësisht i lexueshëm nga fëmijë që nuk frekuestojnë shkollën kanë qenë disa nga pikat, por gjithashtu ata kanë sygjeruar se që ligji të kuptohet prej tyre duhet:

-Të mos jetë i shprehur vetëm me fjalë, por dhe nëpërmjet vizatimeve

-Të jetë i formatave të ndryshme dhe i aksesuseshëm edhe online

-Në formë loje, apo aplikacioni, etj

– Lehtësimi i gjuhës së përdor nga terma të vështirë sidomos për fëmijët e vegjël (neglizhencë, monitorim, konflikt, prioritet)

Disa nga rekomandimet e mësipërme fëmijët pjesë e World Vision patën rastin t’i ndajnë sot me takimin me Ministren e Shëndetësisë dhe Çështje Sociale znj.Ogerta Manastirliu dhe Drejtoreshën e Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve, znj. Alma Tandili.