Një gjuhë miqësore për Ligjin e Mbrojtjes së Fëmijës

eee

Rreth 900 fëmijë pjesë e World Vision nga 6 bashki: si Kurbini, Lezha, Kamza, Korça, Durrësi dhe Shkodra kanë qenë pjesë e konsultimit të ligjit “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve” 18/2017 dhe gjuhës së përdour në të. Nga sygjerimet dhe rekomandimet e tyre, që ky ligji të jetë i qartë dhe i kuptueshëm, ata kanë theksuar se: […]