VOA – Tiranë: Sfidat e fëmijëve me aftësi të kufizuara

CaptureVOA

Një në 10 fëmijë në Shqipëri ka një aftësi të kufizuar, por pjesa dërrmuese e tyre jetojnë në familje të varfra. Studimi i organizatave World Vision, Save the Children dhe Fondacioni për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara zbuloi se shumica dërrmuese e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, nuk mund të përballojnë shpenzimet e shërbimeve shoqërore dhe shëndetësore, që u duhen fëmijëve.

https://www.zeriamerikes.com/a/4406531.html