VOA – Shqetësim për arsimimin e vajzave në Shqipëri

vajzat

Buxheti për arsimin në Shqipëri nuk e arrin synimin e qeverisë, pra shifrën 5% të PBB-së. Si për ironi, buxheti për arsimin parauniversitar e prekte këtë shifër në vitet 1989-1991, kur vendi ishte në vështirësi ekomomike të thellë, gjatë kalimit nga sistemi komunist në atë demokratik. Një vëmendje të posaçme ka marrë në vijim arsimimi i vajzave, pasi ato janë dëmtuar mjaft nga lëvizjet demografike, emigracioni, apo problemet sociale. Analistët shohin me shqetësim fatin e atyre nënave të reja, e ardhmja e të cilave bazohet tek një dëftesë e 9-vjeçares.

https://www.zeriamerikes.com/a/albania-women-education/4689503.html