Thirrje e Hapur për organizimin e “Kampeve verore me fjetje për World Vision Albania”

World Vision Albania është një organizatë ndërkombëtare humanitare e krishterë, zhvillimi komunitar dhe advokatie. Puna jonë ndikon në jetën e fëmijëve dhe të rriturve në 17 bashki. Mbrojtja e përfshirja sociale, aktivizmi rinor dhe mundësitë e zhvillimit ekonomik për familjet në nevojë janë fokusi i punës sonë. World Vision angazhohet për të sjellë ndryshim të […]