Shqiptarja.com – Miratohet ligji: 35 kategoritë që do strehohen nga shteti, ja kriteret

1525411654_strehimi

Kuvendi i Shqipërisë mirato dje me 73 vota pro ligjin për strehimin social qe ka nje impakt të drejtpërdrejtë në jetën e mijërave familjeve ne nevoje. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, njësitë e qeverisjes vendore përzgjedhin individët dhe familjet, të cilët përfitojnë për t’u përfshirë në një nga programet e strehimit.

http://shqiptarja.com/lajm/miratohet-ligji-35-kategorite-qe-do-strehohen-nga-shteti-ja-kriteret