Mapo – “Fëmijët me aftësi të kufizuara jetojnë pa shërbime dhe në familje të varfëra”

aftesi-e-kufizuar

Sipas studimit të tre organizatave jo qeveritare, 66% e fëmijëve me aftësi të kufizuara jetojnë në familje të varfra dhe nuk marrin shërbimet nga arsimi, shëndetësia, shërbimet sociale.

http://www.mapo.al/femijet-me-aftesi-te-kufizuara-jetojne-pa-sherbime-dhe-ne-familje-te-varfera/