Panorama/Studimi: 70% e fëmijëve kanë përjetuar dhunë në familje, shkollë apo lagje

ekspozita

Një studim i fundit i “World Vision” raporton shifra alarmante të ushtrimit të dhunës ndaj fëmijëve. Gati 70 % e fëmijëve në vendin tonë janë shprehur se kanë përjetuar të paktën një herë të vetme gjatë vitit të fundit, dhunë në familje, shkollë apo lagje. http://www.panorama.com.al/studimi-70-e-femijeve-kane-perjetuar-dhune-ne-familje-shkolle-apo-lagje/?fbclid=IwAR00X7a-m39msZJZCUousgwbyV0vP4UOfQiiEGaZlJ6XoYDYLE-s7ORzJVk