Thirrje për propozime

Postuar: 7/03/2018

World Vision Albania në bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar Rinor shpall thirrjen për projekte me fokus angazhimin e të rinjve në aktivitete me natyrë ekonomiko-sociale me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës dhe aktivizmit të fëmijëve dhe të rinjve në komunitetit ku ata jetojnë.
Documents