Kosovo Area Program Case study document on Kids for Peace Project

Postuar: 17/03/2018 World Vision Albania opens call for application for “Case study document on Kids for Peace Project” Kosovo Area Program. Deadline for submitting application is April 4, 2018. For more information click on the document below:consultant_tor_kids_for_peace_case_study-_march_fy18

Thirrje për propozime

Postuar: 7/03/2018 World Vision Albania në bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar Rinor shpall thirrjen për projekte me fokus angazhimin e të rinjve në aktivitete me natyrë ekonomiko-sociale me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës dhe aktivizmit të fëmijëve dhe të rinjve në komunitetit ku ata jetojnë.Documents