Thirrje për aplikime – fasilitator të Klubit SKYE Kosovë