Raporti Vjetor 2023 – World Vision Albania

In 2023, World Vision Albania was joined again by many partners in its mission to transform lives of 34,455 children and young people. Our partners were citizens who donate, children, families, institutions, faith based and civil society organizations, agencies, businesses, media, experts, networks and more. I want to take the opportunity to say thank you […]

Ftesë për pjesëmarrje në tendër/ Shërbime printimi

Organizata World Vision Albania shpall të hapur tenderin për “Shërbime Printimi”. Të gjithë bizneset e interesuara janë të ftuara të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën: vangjel_kojku@wvi.org  brenda dates 29 Mars 2024.  Shërbimet e printimit që kërkohen: Të gjitha bizneset që do të dërgojnë kërkesën e interesit do të ftohen të marrin pjesë në tendër, […]