‘Të jesh baba vajzash do të thotë të jesh gjithmonë në stinën e pranverës’

“Të jesh baba vajzash të duket vetja sikur je gjithmonë në stinën e pranverës, i rrethuar me dashuri dhe lule,” – shprehet Indriti. Në këtë video të shkurtër, mësuesi nga Dibra na tregon se si pjesëmarrja në trajnimet “Festojmë Familjen” e ka rimodeluar marrëdhënien me tre vajzat e tij të mrekullueshme. Gjeni vetëm 𝟏.𝟓 minuta […]

Të rinjtë e Korçës – Menaxherët e ardhshëm të mediave sociale

20 të rinj të rikthyer nga Gjermania kanë përfunduar me sukses kursin e Social Media Management në @Korca Hub Innovation & Technology , në Bashkia Korce . Të rinjtë janë aftësuar për të përdorur platformat bazë në mënyre që të punojnë si menaxherë të ardhshëm në mediat sociale. Mbështetja është ofruar në kuadër të projektit […]