‘Të jesh baba vajzash do të thotë të jesh gjithmonë në stinën e pranverës’

“Të jesh baba vajzash të duket vetja sikur je gjithmonë në stinën e pranverës, i rrethuar me dashuri dhe lule,” – shprehet Indriti.

Në këtë video të shkurtër, mësuesi nga Dibra na tregon se si pjesëmarrja në trajnimet “Festojmë Familjen” e ka rimodeluar marrëdhënien me tre vajzat e tij të mrekullueshme.

Gjeni vetëm 𝟏.𝟓 minuta kohë për të dëgjuar një prej mesazheve më frymëzuese: 𝐅𝐮𝐪𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐯𝐚𝐣𝐳𝐚𝐯𝐞 𝐧𝐢𝐬 𝐧𝐠𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚.

Vetëm gjatë 𝟒 viteve të fundit, më shumë se 𝟏𝟎𝟎𝟎 prindër janë pajisur me njohuri dhe aftësi për prindërimin pozitiv përmes modulit “Festojmë Familjen”, me fokus krijimin e marrëdhënieve të shëndetshme në familje.