Ftesë për pjesëmarrje në tendër/ Shërbime printimi

Organizata World Vision Albania shpall të hapur tenderin për “Shërbime Printimi”. Të gjithë bizneset e interesuara janë të ftuara të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën: vangjel_kojku@wvi.org  brenda dates 29 Mars 2024.  Shërbimet e printimit që kërkohen: Të gjitha bizneset që do të dërgojnë kërkesën e interesit do të ftohen të marrin pjesë në tendër, […]

Investimi i World Vision Albania / Palestër dhe terren i ri sportiv multidisiplinar për fëmijët dhe të rinjtë në Durrës

Durrës – Një terren i ri sportiv multidisiplinar me fushë futbolli, pistë vrapimi si dhe kënd basketbolli, si dhe një palestër tërësisht e rikonstruktuar, do të jenë në dispozicion të 310 fëmijëve dhe adoleshentëve të shkollës 9-vjeçare “Fshat Rinia” në bashkinë Durrës. Duke mirënjohur përfitimet e jashtëzakonshme të aktiviteteve sportive në nxitjen e bashkëveprimit, tolerancës, […]