Manuale

“We all witnessed in 2022, how the lives especially those of children and youth …

World Vision Albania ka hapur thirrjen për 4 ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci sipas kërkesave …

Postuar: 1/04/2020 Year  2019  marked  the  anniversary  of   the   20-year   efforts   in   humanitarian,   development   …

Postuar: 27/04/2021 The  events  in  2020  impacted  lives  of  all  children,   especially  the  most  …

Postuar: 12/05/2022 “2021 was not an easy year on children, adolescents and their families …

Postuar: 17/03/2022 Kthimi i emigrantëve në vendin e origjinës shoqërohet shpesh me shumë sfida …