Manuale

Organizata World Vision Albania ka hapur thirrjen për agjenci për organizim festash/eventesh, sipas kërkesave …

Organizata World Vision Albania ka hapur thirrjen për ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci sipas kërkesave …

“Edukimi cilësor, veçanarisht i vajzave, është mënyra më efektive për të minimizuar të gjitha …

Organizata World Vision Albania ka hapur thirrjen drejtuar Spitaleve dhe Klinikave sipas kërkesave të …

Të rinjtë kanë nevojë të mbështeten për të zhvilluar aftësi të buta dhe të …

Me sloganin “Investo për të parandaluar dhunën ndaj grave dhe vajzave”, Qendra “Fuqizojmë Komunitetin” …