Deklaratë për shtyp

Hap i rëndësishëm drejt forcimit të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve

Tiranë, 15 Maj 2018 – World Vision, UNICEF, OSBE, Save the Children dhe Terre des hommes nënshkruan sot një Marrëveshje Bashkëpunimi për të koordinuar përpjekjet e tyre me qëllim forcimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në nivel qendror dhe lokal.

Documents: Deklaratë për shtyp – marrëveshje bashkëpunimi_Maj_2018.docx