Broshura

Për të shtatin vit radhazi, organizata World Vision Albania në bashkëpunim me Zyrën Rajonale …

This report is developed based on a collaborative process, bringing together evidence of World …

Ky udhëzues, i përgatitur nga World Vision, Instituti i Zhvillimit të Arsimit, me mbështetjen …

Për vitin 2015, trendi i trafikimit të personave (femra, meshkuj, të rritur, të mitur, …

This report is developed based on a collaborative process, bringing together evidence of World …

Ky  botim  është  prodhuar  me  mbështetjen  financiare  të  Bashkimit  Evropian  në kuadrin  e   projektit  …