Raporti Vjetor 2022 – World Vision Albania

“We all witnessed in 2022, how the lives especially those of children and youth were affected directly by critical events. They have experienced the psychological, social and economic effects of the humanitarian crisis of the war in Ukraine, the 2019 earthquake and Covid-19 pandemic. While World Vision International is offering support to lighten the effects […]

Kërkohen 4 ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci në fushën e fotografisë, hapësirës promocionale dhe organizimin e fushatave ndërgjegjësuese

World Vision Albania ka hapur thirrjen për 4 ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci sipas kërkesave të mëposhtme:  -Fotograf Autor; -Partner/Agjenci për Hapësirat Promocionale në “City Lights” dhe Ekranë LED në kryqëzimet kryesore në Tiranë; -Partner/Agjenci për Hapësirat Promocionale në Media Televizive Kombëtare të Shqipërisë; -Partner/Agjenci për Organizimin e Fushatave me Personalitete Shqiptare të Njohur si “Influencer” […]