Kërkohen 4 ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci në fushën e fotografisë, hapësirës promocionale dhe organizimin e fushatave ndërgjegjësuese

World Vision Albania ka hapur thirrjen për 4 ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci sipas kërkesave të mëposhtme: 

-Fotograf Autor;

-Partner/Agjenci për Hapësirat Promocionale në “City Lights” dhe Ekranë LED në kryqëzimet kryesore në Tiranë;

-Partner/Agjenci për Hapësirat Promocionale në Media Televizive Kombëtare të Shqipërisë;

-Partner/Agjenci për Organizimin e Fushatave me Personalitete Shqiptare të Njohur si “Influencer” për Ngritjen e Ndërgjegjësimit dhe Mbështetjes për Programet e WVA.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën Jurven_malaj@wvi.org deri më datën 7 qershor 2023

Ju lutemi, na ndiqni për më shumë informacione dhe rishpërndajeni këtë njoftim për të ndihmuar në gjetjen e partnerëve të përshtatshëm për këto projekte. 

Ju falenderojmë për vëmendjen dhe interesin tuaj! 
Postuar me date 2 Qershor 2023