Ankand NO-117FY23_Rinovimi i flotës së automjeteve

Postuar: 1/03/2023 World Vision Albania njofton se, në kuader të rinovimit të flotës së automjeteve, ka hapur procesin e ankandit (NO-117FY23) për shitjen e automjeteve të përdorura që disponon. Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë propozimin e tyre për një apo të gjitha automjetet sipas të dhënave në tabelën dhe dokumentave bashkëlidhur. Klikoni linkun […]

Thirrje për aplikim për kampe pranverore ditore

Postuar: 1/03/2023 World Vision Albania në mënyrë të rregullt mbështet kampe të organizuara nga organizata ose institucione në komunitete të ndryshme të Shqipërisë. Këto kampe organizohen për kategori të ndryshme të fëmijëve të cënueshëm dhe synojnë të kontribojnë në përmirësimin e mirëqenies së tyre. Duke i konsideruar kampet pranverore si një eksperiencë pozitive në zhvillimin […]