Ankand NO-117FY23_Rinovimi i flotës së automjeteve

Postuar: 1/03/2023

World Vision Albania njofton se, në kuader të rinovimit të flotës së automjeteve, ka hapur procesin e ankandit (NO-117FY23) për shitjen e automjeteve të përdorura që disponon. Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë propozimin e tyre për një apo të gjitha automjetet sipas të dhënave në tabelën dhe dokumentave bashkëlidhur.

  • Afati për dorëzimin e propozimeve është data 22 mars 2023.
  • Dorëzimi i propozimeve (financiare) të bëhet në adresën e emailit: procurement_albania@wvi.org

Klikoni linkun për të parë fotot dhe dokumentet për të gjitha automjetet: https://we.tl/t-V9HRdCbfEJ  

Shënime të rëndësishme:  

  1. World Vision rezervon të drejtën për të shitur artikujt veçmas tek ofertues të ndryshëm apo të gjitha tek një ofertues i vetëm, ashtu siç e konsideron ai më të përshtatshme. 
  2. Kapaciteti i emailit tonë është 32MB, nëse dokumentet e dërguara janë më shumë se ky kapacitet, ju lutem përdorni metoda si zip, compress file, google link etj 
  3. Çdo aplikim që nuk dorëzohet në adresën e emailit procurement_albania@wvi.org nuk do të pranohet. 
  1. Vlefshmëria e ofertes duhet te jetë 90 ditë.  
  2. Vendodhja e automjeteve është në Tiranë, Durrës, Korçë, Librazhd dhe Dibër. Për verifikim fizik të auomjeteve për të interesuarit të paraqiten nga data 6 deri 8 Mars 2023. Kontaktoni me email jurven_malaj@wvi.org vetëm për vizita në terren.

Suksese
Documents: 
Propozim Financiar
Caddy Max