Zeri – “Rritet numri i të miturve që kryejnë vepra penale”

denimet

Vetëm në periudhën gjashtëmujore të këtij viti, në qendrat e riedukimit janë dërguar 51 të mitur, 48 prej tyre të paraburgosur, 2 me masë edukative dhe një i dënuar. Sociologët dhe mjekët psikiatrikë janë të shqetësuar për rritjen e numrit të të miturve ne Kosove të përfshirë në veprat penale.

http://zeri.info/kronika/206393/rritet-numri-i-te-miturve-qe-kryejne-vepra-penale/http://zeri.info/kronika/206393/rritet-numri-i-te-miturve-qe-kryejne-vepra-penale/