Zëri i fëmijëve duhet të dëgjohet

Ndiqni rrëfimin e Nevjonit, i cili drejton një prej grupeve IMPACT në Korçë, duke i ndihmuar të rinjtë të ndërtojnë aftësi, kompetenca dhe të fuqizohen për përfshirje aktive në jetën sociale dhe ekonomike.