World Economic Forum – Sipërmarrësit socialë mund ta ndryshojnë botën, por këto 6 gjëra na mbajnë prapa

imagee

Sipërmarrësit socialë në mbarë botën kanë qenë katalizatorë të pashembullt për shoqërinë e tyre. Ata përdorin strategji të nxitura nga tregu duke prekur çështjet sociale emergjente e duke i trajtuar ato në mënyra të reja. Përmes sipërmarrjeve jofitimprurëse, fitimprurëse dhe hibride, sipërmarrësit socialë kanë promovuar një gamë të gjerë zgjidhjesh të fokusuara në zhvillimin e qëndrueshëm. Këto përfshijnë sigurimin e ujit të pijshëm, aksesin në energjinë e rinovueshme, përfshirjen financiare, resurse cilësore të edukimit dhe informacionet kritike inovative që lejojnë bujqësinë të lulëzojë.

https://www.weforum.org/agenda/2018/08/six-challenges-social-entrepreneurs-need-to-overcome