World Economic Forum – Ndryshimet po ndodhin dhe janë të rinjtë ata që po e udhëheqin këtë rrugë

lead

Tani më shumë se kurrë, njerëzit nën moshën 30 vjeç po tregojnë fuqinë e shoqërisë së hapur, me anë të pjesëmarrës dhe aksioneve kolektive. Në vend që të presim që problemet e mëdha sociale të zgjidhen me veprime të qeverisë, të rinjtë po miratojnë një etikë të bërë vetë, duke ridizenjuar në mënyrë aktive sistemet dhe strukturat për të përfshirë dhe fuqizuar më shumë njerëz.

https://www.weforum.org/agenda/2018/08/change-is-happening