World Economic Forum – Diversiteti kulturor mund të nxisë ekonomitë. Mësimet e nxjerra nga India dhe Azia Jugore

cultural

Cilat janë përfitimet e pluralizmit kulturor dhe fetar në botën e sotme? Si veprojnë Azia Jugore dhe në veçanti India? Nocionet e devotshmërisë dhe identitetit kulturor përdoren si burim zhvillimi. Besimi dhe identiteti tregtohen ose përdoren për të shitur shërbime dhe mallra të tjera.

https://www.weforum.org/agenda/2018/07/cultural-diversity-drive-economies-india-asia