World Economic Forum – 70 vjet pas Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, kjo është arsyeja se përse kemi nevojë për dinjitet më shumë se kurrë

wwe

70 vite më parë themeluesit e Kombeve të Bashkuara hodhën në letër Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut. Ajo fillonte me “Njohjen e dinjitetit të natyrshëm të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore si themelin e lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë”. Sot bota ende vuan nga konfliktet mbi kufijtë, fetë, politikat, racën dhe gjininë vazhdojnë të jenë një plagë për shoqërinë njerëzore. Shtatë dekada më vonë, është koha për të rishikuar konceptin e fuqishëm transformues të dinjitetit të përcaktuar në deklaratë dhe për të fuqizuar të rinjtë për të përqafuar parimet e dinjitetit.

https://www.weforum.org/agenda/2018/10/why-we-need-dignity-more-than-ever-70-years-after-the-universal-declaration-of-human-rights/