VOA – UNESCO nxit të rinjtë për mbrojtjen e monumenteve

unesco

Qendra e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s po mbështet të rinj nga Europa Juglindore që të rrisin angazhimin për mbrojtjen e Monumenteve Kulturore të rrezikuara. Në Gjirokastër, të rinjtë po nxisin diskutime bazuar në skenarë të ndryshëm rreziku për monumentet, siç janë zjarret, apo tërmetet.

https://www.zeriamerikes.com/a/unsco-te-rinjte-mbrojtja-e-monumenteve-kulturore/4483651.html