VOA – Tiranë: Komisioneri kundër diskriminimit po shqyrton ankesat për sistemin shëndetësor

komisioneri

Të drejtat e qytetarëve në shëndetësi shkelen rregullisht në Shqipëri, megjithëse numri i ankesave është zyrtarisht i vogël për shkak të mosbesimit dhe frikës. Komisioneri kundër diskriminimit Robert Gajda, drejtuesi i ri i këtij institucioni, thotë se ka zbuluar një larmi shkeljesh ligjore dhe diskriminimesh së fundi në lidhje me barnat e listës së rimbursimeve.

https://www.zeriamerikes.com/a/4403229.html