VOA – Në jetimore nga varfëria

voa - Copy

Vështirësitë ekonomike dhe problemet sociale kanë detyruar një numër familjesh të dërgojnë fëmijët e tyre në shtëpitë e fëmijëve, të ngritura në disa rrethe të Shqipërisë. Në shtëpinë e Fëmijës Shkollore në Shkodër janë sjellë 34 fëmijë të cilët prindërit i kanë sjellë për shkak të problemeve sociale dhe ekonomike. Ata i vizitojnë herë pas here në mënyrë që ata të jenë më afër tyre.

https://www.zeriamerikes.com/a/poverty-orphanage-children/4402142.html