Valixhja lëvizëse – Së bashku më të fortë

Valixhja lëvizëse me materialet zhvillimore u sigurua përmes projektit ‘’Përgjigje Gjithëpërfshirëse ndaj COVID-19 për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar dhe Familjet e tyre në Shqipëri‘’, i financuar nga European Union in Albania dhe i zbatuar nga World Vision Albania në bashkëpunim me 6 organizata.