Top Channel – Psikologia: Përqafimi në kurikulat e shkollës lufton bullizmin

Danimarka e ka gjetur rrugën e saj për të rritur breza që kanë si bazë ndjeshmërinë ndaj tjetrit, duke luftuar në këtë mënyrë edhe bullizmin. Ajo ka futur si lëndë shkollore, përqafimin. Elona Hasko, eksperte për mirërritjen sociale të fëmijëve u shpreh se edhe Shqipëria mund të ndjekë shembullin e Danimarkës për të luftuar bullizmin.

http://top-channel.tv/2019/01/17/wake-up-psikologia-perqafimi-ne-kurikulat-e-shkolles-lufton-bullizmin/